Klik venligst
LEDARE 2021-3-3 KL. 14:06

Det är inte "strategi" att pressa moderaterna om samröret med SD

Av Tove Jansson

Det är inte
Tove Jansson.

Barometerns ledarsida - för er som läser den - skriver den första mars om socialdemokratisk valstrategi. Fredrik Haage går till attack, ömsom mot socialdemokraterna, ömsom regeringen. Han menar att “i spåren av den socialdemokratiska strategin sås också mörka känslor och radikalisering”. Det är självklart en ytterst märklig reflektion.

Det bör sägas att artikeln Haage lutar sig mot sannolikt är Expressens från den 26:e februari. Den lyfter samma teman som Barometerns ledarskribent plockar upp i sin text, nämligen att man minsann har förstått socialdemokraternas strategi inför valet 2022. Det för oss till den stora frågan. Har verkligen Barometerns konservativa ledarsida fått syn på en socialdemokratisk valstrategi eller har han tolkat fel?

Ledartexten utgår från att kraven på Kristersson att tala klarspråk om det nya KD-SD-M blocket är orimliga och del av en valstrategi - alltså inte ideologiskt motiverade. Margot Wallström skriver i en post på socialdemokraternas officiella Facebook-page att hon vill se svar från Kristersson rörande det nya blocket: “Innebär en röst på Kristersson eller Busch att man riskerar att få Åkesson som försvarsminister eller finansminister kanske? Det är vare sig att överdriva eller att smutskasta andra att efterfråga svar”. Tvärtemot vad Haage menar är det är en otroligt sund frågeställning som kräver ett seriöst svar. Det är dock fullt rimligt att en ledarskribent på Barometern tolkar inlägget som en del i ett politiskt spel istället för en genuin fråga bottnad i ideologi och vurmande för demokratin.

Det går inte att behandla SD som vilket annat parti som helst. De har rötter i 90-talets vit makt-rörelse och ställer sig fientliga mot personer baserat på deras identitet, kultur, utseende eller yrke (här är kanske journalister och fri media det främsta exemplet). På moderata ledarsidan försöker Fredrik Haage med illavarslande tongångar att få läsaren att köpa narrativet att socialdemokraterna inte skulle bry sig om samhällsproblem. Självklart nämns inte satsningar som 34-punktsprogrammet eller hur socialdemokratiskt ledda kommuner har satsat på trygghetsarbete.

Snarare än att se Fredrik Haages ledartext som ett seriöst inspel om socialdemokratins påstådda valstrategi, är det rimligt att se på den som en borgerlig reflektion. Avslutningsvis är det värt att minnas att Barometerns ledarsida lutar sig mot “kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition”. Det säger sig självt att det då kan finnas svårigheter att utläsa vad som är ideologiska ställningstaganden, inte strategi.

LÄNKAR
Expressen: Hårda kritiken mot Löfvens valstrategi – inifrån S
Barometern: Dissonans inom S