Klik venligst
KULTUR/NÖJE 2021-2-18 KL. 07:43

Kultur: 950 000 kronor till Litteraturnod Vimmerby – "Mycket glädjande"

Av Fredrik Svensson

Kultur: 950 000 kronor till Litteraturnod Vimmerby –
Länslitteraturen är nu officiellt Litteraturnod Vimmerby, och får nära en miljon i anslag. Foto: Vimmerby kommun

Nu ärt det officiellt, länslitteraturen blir Litteraturnod Vimmerby, och får ett anslag på 950 000 kronor för 2021.

VIMMERBY. Regionala utvecklingsnämnde godkände under onsdagen, 17 februari, en överenskommelse med Vimmerby kommun om huvudmannaskap för litteraturutveckling i länet, samt beslutade om ett anslag på 950 000 kronor för år 2021.

– Mycket glädjande att Litteraturnod Vimmerby genom detta anslag ges möjlighet att fortsätta utveckla litteraturen i Kalmar län, säger Ola Gustafsson, ordförande i kultur- och fritidsutskottet, i ett pressutskick.

Dåvarande landstinget gav redan 2017 ett ekonomiskt anslag till Vimmerby kommun för aatt påbörja ett främjandeuppdrag inom litteratur. Sedan dess har kommunen utrett möjligheterna att organisera uppdraget och sedan hösten 2019 finns en regional litteraturutvecklare på plats i Vimmerby.

– Det känns skönt när alla formalia faller på plats, efter mer än ett års arbete. Dels har vi ju under en tid gått under arbetsnamnet ”länslitteraturen”, men nu är det officiellt att vi heter Litteraturnod Vimmerby, säger Anna Mellegård, verksamhetsledare Litteraturnod Vimmerby.

Till namnet har en logotyp och grafisk profil tagits fram. Det finns en verksamhetsplan, vision, mål och budget.

– Att utvecklingsnämnden i dag formellt godkänt överenskommelsen, som är ett tydligt och användbart verktyg för det fortsatta arbetet, känns såklart riktigt, riktigt bra.

Region Kalmar län har även ansökt om statliga medel från Statens kulturråd inom Kultursamverkansmodellen för att ytterligare stärka verksamheten.