Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
KULTUR/NÖJE 2021-4-24 KL. 14:22

Halv miljon i stöd till kultur i länet – fördelas på fyra institutioner

Av Fredrik Svensson

Halv miljon i stöd till kultur i länet – fördelas på fyra institutioner
Ami Andersson och Anna Winberg Sääf är regionförfattare i Kalmar län, anställda av litteraturnod Vimmerby som nu får det största stödet. Foto: Litteraturnod Vimmerby

Under onsdagen kunde regionala utvecklingsnämnden fördela ytterligare 512 000 kronor i stöd till några av länets kulturinstitutioner. “Skönt att kunna ta det här fördelningsbeslutet.”

KULTUR. Pandemin har slagit hårt mot de regionala kulturverksamheterna. Många är de utställningar och föreställningar som fått ställas in, eller aldrig hunnit sättas upp. Begränsningar i deltagarantal och besökare har fått kraftiga ekonomiska biverkningar.

Stöd har i omgångar kunnat delas ut, och i dialog med kulturministern Amanda Lind (MP) har regionala utvecklingsnämndens ordförande, Karin Helmersson (C), uttalat önskemål om utökade bidrag för att trygga verksamheterna. I en komplettering till kulturbudgeten för 2021 med hjälp av statliga verksamhetsmedel kan nu drygt en halv miljon kronor fördelas.
– Det är verkligen skönt att kunna ta det här fördelningsbeslutet i dag, våra regionala kulturverksamheter står för en stabil och trygg grund och jag är oerhört mån om att de ska klara de här tuffa tiderna, säger Karin Helmersson i ett pressutskick efter nämndens möte.


Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande, är mån om att de regionala kulturverksamheterna ska klara de tuffa tiderna. Foto: Region Kalmar län


Ungefär hälften av stödet, 250 000 kronor, går till Litteraturnod Vimmerby, som arbetar med litteraturutveckling i Kalmar län.
Det senaste projektet går under namnet Skriv din stund på jorden, och samlar in berättelser från unga, mellan 15 och 19 år, för att publiceras i någon form.
– För oss är det av största vikt att hela länet nås av de extra bidragen, kulturen ska vara tillgänglig för alla och med det här visar vi också att vi menar allvar med det, säger Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Riksteatern Kalmar län som arrangerar och engagerar barn och ungdomar i scenkonsten får 50 000 kronor.
– Vi vet att skolornas ekonomiska möjligheter att ta in teaterproduktioner är begränsade, säger Johanna Wyckman (L), regionråd.
– Med det här stödet kan Riksteatern Kalmar län göra det enklare och billigare och på så sätt kan fler elever få en möjlighet att uppleva teater inom kommunernas kulturgaranti för skolan.

Även Filmregion Sydost får ett extra stöd på 125 000 kronor, men de pengarna kommer ur regionala utvecklingsförvaltningens budget. Stödet ska gå till att täcka upp för en konsult som anlitats som tillförordnad verksamhetsledare vid ordinarie verksamhetsledares frånvaro. Ett oförutsett scenario som gör att verksamheten är i ett utsatt läge där de begärt pengar från samtliga huvudmän, Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg.