Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Debatt: Förebygg våld i nära relationer
DEBATT 2021-6-13 KL. 09:42

Debatt: Förebygg våld i nära relationer

"Samhället måste agera mot och förebygga våld mot kvinnor på många olika sätt, idag lägger vi i Vänsterpartiet förslag på ett."

Debatt: Vi behöver våra bensinmackar
DEBATT 2021-6-12 KL. 15:22

Debatt: Vi behöver våra bensinmackar

"I Kalmar län har frågan tyvärr inte uppmärksammats och regionmajoriteten (S, C, L) har inte genomfört någon inventering."

Debatt: KRAV-bönders naturbetesmark gynnar biologiska mångfalden
DEBATT 2021-6-6 KL. 17:22

Debatt: KRAV-bönders naturbetesmark gynnar biologiska mångfalden

"Jordbrukets artrika naturbetesmarker ger ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden."

Debatt: Biogasbilar i Kalmar län ska gynnas – inte motarbetas
DEBATT 2021-6-6 KL. 09:43

Debatt: Biogasbilar i Kalmar län ska gynnas – inte motarbetas

"Kalmar läns riksdagsledamöter måste sätta press på regeringen. Lösningen på transportsektorns klimatutmaning ligger inte i ett enda drivmedel."

Höga förväntningar på regionens företagshälsovård
DEBATT 2021-6-5 KL. 13:42

Höga förväntningar på regionens företagshälsovård

"För att erbjuda våra medarbetare en god företagshälsovård bör regionen sätta som mål att bli certifierade av Sveriges Företagshälsor."

Debatt: Kalmar län kan bidra till både klimatomställning och biologisk mångfald
DEBATT 2021-5-30 KL. 16:31

Debatt: Kalmar län kan bidra till både klimatomställning och biologisk mångfald

"Klimatkrisen är akut, samtidigt som den biologiska mångfalden är hotad."

Stöd till vindkraftsplanering i länet minskar klimatutsläppen
DEBATT 2021-5-30 KL. 09:42

Stöd till vindkraftsplanering i länet minskar klimatutsläppen

"Regeringen måste snarast införa ett statligt planeringsstöd till kommunerna för uppdatering av deras vindkraftsplaner."

Debatt: Nationell samordning kan hjälpa sköldkörtelsjuka
DEBATT 2021-5-23 KL. 17:12

Debatt: Nationell samordning kan hjälpa sköldkörtelsjuka

"I dag medicineras 12 000 invånare i Kalmar län mot sköldkörtelsjukdom, men det är inte säkert att de får rätt vård."

Debatt: Så kan digitaliseringen av länet finansieras
DEBATT 2021-5-23 KL. 09:52

Debatt: Så kan digitaliseringen av länet finansieras

"Sverige har en unik chans att verkligen göra nytta med det förstärkta investeringsbidraget från EU som är öronmärkt för ändamål som dessa."

Debatt: Många fördelar med bostäder i trä
DEBATT 2021-5-22 KL. 15:12

Debatt: Många fördelar med bostäder i trä

"Ska vi klara klimatomställningen måste vi bygga klimatsmart med fokus på hela byggprocessen och husets hela livslängd."

Debatt: Hedersförtrycket måste stävjas
DEBATT 2021-4-18 KL. 06:06

Debatt: Hedersförtrycket måste stävjas

"Vi vet alltså inget om omfattningen idag men det finns uppgifter om att så många som 240 000 kan leva under detta hedersförtryck."